EMDR is een holistische therapeutische methodiek die rechtstreeks op de hersenen inwerkt. Ik heb EMDR training gevolgd waarbij ik geleerd heb om EMDR toe te passen bij angsten en fobieën, boosheid, woede, haat en wrokgevoelens en bij chronische pijn. Tevens kan je EMDR gebruiken voor opbouw van meer zelfvertrouwen.  EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Een moeilijke term die aangeeft hoe EMDR ooit begon. Het weghalen van nare gevoelens en spanningen door oogbewegingen. Maar het is inmiddels meer dan dat en werkt lang niet altijd alleen met oogbewegingen.

Werking van EMDR
EMDR werkt d.m.v. het afwisselend stimuleren van de linker en rechter hersenhelft tijdens een therapeutische sessie. Hierdoor worden de angst, fobie of traumatische ervaringen, pijn of woede gevoelens en gedachten sterk verminderd of weggenomen. Tijdens een EMDR sessie wordt de moeilijke ervaring opgeroepen waarna er middels links/rechts oogbewegingen of klikjes (koptelefoon) of taps (aanrakingen) een over stimulatie plaatsvindt in de hersenen. Hierbij worden de beide hersenhelften om beurten gestimuleerd. Er vindt een overbelasting plaats waarbij de opgeroepen en vastgezette negatieve ervaring moet worden emotioneel moeten worden losgekoppeld door het werkgeheugen. De pijnlijke herinnering wordt ontdaan van zijn pijn en op die manier weggeschreven in het lange termijn geheugen. 

De intensieve bilaterale stimulatie zorgt er voor dat tijdens de behandeling de moeilijke ervaring uit de vastgeslagen psychische stress toestand gehaald wordt en dat deze op een adequate manier verkort wordt herbeleefd en verwerkt waarna deze op een gezonde manier wordt "weggeschreven" in het lange termijn geheugen zoals dat met normale niet beladen ervaringen ook gebeurt. Er wordt een soort REM slaap toestand gesimuleerd waarbij men  normaal wakker is. In REM slaap worden immers ook ervaringen verwerkt en weggeschreven in het lange termijn geheugen. Dit maakt dat de ervaring daarna weinig tot geen spanning meer oproept. "Het is niet vergeten maar de scherpe randjes zijn er vanaf" zei eens een cliënt tegen me. "Het is niet meer pijnlijk en roept geen heftige emoties en gevoelens meer op."

Bij chronische pijn dient de bilaterale stimulatie er voor dat de hersenen enerzijds het trauma verwerken waardoor de pijn is ontstaan en dit trauma los kunnen laten en anderzijds worden de hersenen gestimuleerd om weer adequaat samen te werken op een geordende manier waarbij het geconditioneerde pijnnetwerk wat ontstaan was, wordt doorbroken en uiteindelijk uitdooft. Tevens wordt het stresscentrum "geleegd" van de blokkerende opgeslagen negatieve beladen ervaring.

EMDR therapie bij angst, paniek en fobie

Deze therapie wordt toegepast bij verschillende soorten psychische klachten en is erg effectief gebleken. In een relatief korte tijd kan het helpen om de psychische pijn van een nare ervaring af te halen. Hierdoor heb je minder last van triggers of herhaling door nachtmerries of terugkerende fobische klachten. Een EMDR traject kent een intake om te kijken wat precies de klachten zijn en hoe deze ontstaan zijn. Tevens wordt er gekeken naar de verschillende moeilijke momenten, welke medicatie er eventueel wordt gebruikt en of er geen contra indicaties zijn om EMDR als behandelmethodiek toe te passen. Daarna kijk ik welk EMDR protocol het beste gekozen kan worden voor jouw klachten. Daarna vinden de sessies plaats om de angst aan te pakken, deze sterk te verminderen en weg te halen. Dit vindt plaats afwisselend met gesprekken en EMDR sessies. 

EMDR bij pijnklachten (chronische pijn), woede, wrok, boosheid
Inmiddels zijn er verschillende protocollen ontwikkeld om ook andere klachten middels een EMDR behandeling aan te pakken. Naarmate EMDR zich ontwikkelde kwamen er nieuwe behandelmethodieken bij voor ondermeer woede, wrok, boosheid. Later is er ook een behandelmethode ontwikkeld om chronisch pijnpatiënten te behandelen. Dit laatste protocol bevindt zich nog wel enigszins in de experimentele fase maar de resultaten zijn bemoedigend. Als het gaat om chronische pijn dan gaat het met name om pijn die vanuit de hersenen ontstaat of door trauma is ontstaan. 

Versterken van kracht en zelfvertrouwen (RDI)
EMDR kan ook gebruikt worden voor het verstevigen van het gevoel van zelfvertrouwen en kracht. Deze behandeling heet de RDI behandeling. (Resource Development and Installation). Deze versterking wordt gebruikt bij rij angst, examenvrees of faalangst maar ook ter voorbereiding op de angstaanpak van zwaardere trauma's zoals bij seksueel misbruik, geweldervaringen of jeugdtrauma. Je versterkt dan iemands mentale kracht en mentale weerbaarheid voordat de eigenlijke EMDR sessie begint. Dit kan helpend zijn om de moeilijke ervaringen opnieuw onder ogen te komen tijdens een EMDR sessie. De RDI behandeling kan ook gegeven worden voor het versterken van zelfvertrouwen en kracht bij moeilijke situaties in het leven.


Gecertificeerd EMDR therapeut
Ik heb mijn opleiding tot EMDR therapeut in 2016 bij de NEM Academy gedaan. Inmiddels ben ik het bezit van de complete EMDR kit II waarbij zowel met oogbewegingen, trilsensoren als koptelefoon met kliks gewerkt kan worden. Je kan bij mij terecht voor EMDR behandelingen bij bovenstaande klachten of hulpvragen. Neem gerust contact met mij op voor meer informatie of een afspraak.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault