Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator als bemiddelaar en gespreksleider optreedt. De mediator begeleidt de gesprekken tussen partijen op een onafhankelijke en neutrale manier met het vinden van oplossingen voor hun conflict. De mediator helpt bij eventueel herstel van de relatie en draagt zorg voor vastlegging van gemaakte afspraken. Bij mediation is er geen sprake van advisering of een uitspraak doen. Het gaat erom dat partijen er samen uit komen onder begeleiding van de mediator. 

Doorgaans hebben twee partijen een conflictsituatie waarbij men er zelf niet meer uitkomt. Het conflict dreigt te escaleren en/of men wilt graag een regeling treffen waardoor men op een goede manier uit elkaar kan gaan. In mediation staan partijen niet tegenover elkaar maar kijken ze samen hoe ze op een goede manier een einde kunnen maken aan de conflictsituatie.

Conflictbemiddeling; van strijd naar oplossing

Mediation helpt bij het vinden van oplossingen en houdt daarbij rekening met de wensen, verlangens en behoeften van de gesprekspartners. Het zijn uiteindelijk de gesprekspartners die gezamenlijk beslissen hoe er gehandeld gaat worden na de mediation, welke regelingen er getroffen gaan worden en de mediator legt dit vast in een convenant of vaststellingsovereenkomst. Oplossingen worden niet door de mediator bedacht maar de mediator helpt wel bij het in gesprek gaan en houdt de procesgang in de gaten.

Minerva Counseling biedt mediation bij:

  • Burenruzies
  • Scheiding
  • Omgangsregeling
  • Familie of gezinsconflicten 

Wanneer Mediation?
Mediation is geschikt als beide partijen de intentie hebben om het conflict op te willen willen lossen. Als men bereid en in staat is om hierover in gesprek te gaan met een onafhankelijke mediator. Er dient sprake te zijn van vrijwilligheid en bereidwilligheid als het gaat om het deelnemen aan de gesprekken.

Als men graag zelf een stuk regie wilt houden in de manier waarop er met de situatie wordt omgegaan is mediation een kwalitatief goed  alternatief ter voorkoming van een vervelende, kostbare en langdurige rechtsgang. Tevens kan in een mediation het belang van anderen meegenomen worden zoals kinderen in een scheiding of andere personen die er bij betrokken zijn. De mediator kan een gesprek met de kinderen hebben om hun standpunt en behoeften in kaart te brengen en dit meenemen in de onderhandelingen.


Hoe eindigt de Mediation?
Mediation kan op verschillende manieren eindigen. Als beide partijen tot afspraken zijn gekomen dan wordt er een convenant of vaststellingsovereenkomst gemaakt door de mediator waar beide partijen achter kunnen staan en die ze vervolgens ondertekenen. In sommige gevallen zal deze overeenkomst nog door een notaris of rechter bekrachtigd moeten worden maar dat is dan nog een korte formaliteit. In sommige gevallen is de gang naar rechter of notaris niet nodig en is de vaststellingsovereenkomst voldoende.

Het kan voorkomen dat niet over alle punten overeenkomst wordt bereikt. In dat geval zullen de punten die wel overeenkomst hebben bereikt worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en zal vermeld worden wat nog openstaat. Hierna kan men besluiten of men met de resterende punten verder wilt procederen of niet.

Indien de mediation niet lukt dan zal dit schriftelijk worden vastgelegd middels een schriftelijke verklaring van de mediator die aan beide partijen zal worden verstrekt. Partijen zijn gerechtigd tijdens de mediation om de mediation te stoppen als zij zelf niet meer verder willen. 

Minerva Counseling en Mediation is geaccrediteerd registermediator en conflictcoach bij het ADR en ICR. Neem voor meer informatie contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

0
0
0
s2smodern