Hypnotherapie en regressie, zijn twee technieken die ingezet kunnen worden bij problemen met angst, zelfvertrouwen, slapeloosheid, stressklachten maar ook bij pijnklachten, verslavingen of trauma gerelateerde klachten. Hoe werkt hypnose?

Hypnose als therapie

Hypnotherapie is geschikt bij lichamelijke of psychische klachten en kan helpen om klachten te sterk te verminderen of te laten verdwijnen. Hypnotherapie is niet hetzelfde als de toneel hypnose die je wel eens in shows ziet. Het werkt weliswaar met dezelfde hypnotische trance toestand maar de therapie heeft een hele andere aanpak en doelstelling. 


Hoe werkt hypnotherapie?
Als je hypnose ondergaat zal je merken dat je in een trance toestand terecht komt waarin je in een sterke focus terecht komt en waarbij je toegang krijgt tot ervaringen of herinneringen die tot dan toe onbewust waren. De hypnotherapeut brengt je in een relaxte staat van zijn waarna er rechtstreeks contact gemaakt wordt met het onbewuste deel van de psyche. Je blijft je wel bewust van wat er tegen gezegd wordt en wat je ervaart maar het logisch denken is meer op de achtergrond en er is toegang tot de meer onbewuste delen van de psyche. Hierdoor kunnen er helingsprocessen op gang worden gebracht. Bij rationele gesprekken is het soms moeilijk om te achterhalen wat iets veroorzaakt heeft of hoe destructie denkpatronen zijn ontstaan. Hypnotherapie is een methodiek die helpt in een staat van verhoogd bewustzijn te komen waar makkelijker toegang is tot opgeslagen ervaringen en herinneringen die leiden tot problemen in het hier-en-nu. Hypnotherapie werkt met ontspanningstechnieken, visualisaties en imaginatie alsmede met trance toestanden.

Wat is regressie?
Regressie houdt in dat je in een trance toestand, die met hypnose wordt verkregen, terug gaat naar oude herinneringen en persoonlijkheidsstructuren zoals het innerlijk kind deel, de puber in jezelf of de jong volwassene. Er wordt contact gemaakt met deze deelpersoonlijkheden om oude problemen op te lossen en hiermee heling en genezing van oude pijn of trauma te bevorderen. 

Is hypnotherapie voor iedereen geschikt?
Hypnotherapie is geschikt voor kinderen en volwassenen. Afhankelijk van de mate waarin iemand hypnothiseerbaar is geraakt men in een lichte tot diepe trance toestand. Dit is voor iedereen verschillend. Bij bepaalde psychische aandoeningen zoals psychoses, dwangstoornissen, zware depressies of ernstige verstandelijke beperkingen, wordt er geen hypnose toegepast.

Hoe verloopt een hypnose traject?
Er zal eerst een intake gedaan worden om de klachten te inventariseren waarbij gekeken wordt of hypnotherapie de meest geschikte methode is voor de ervaren probleemsituatie. Tevens wordt er gekeken naar contra indicaties (waarom het niet geschikt zou kunnen zijn of beter niet toegepast kan worden). Als er hypnotherapie of regressie een goede behandelwijze blijkt te zijn dan wordt er een afspraak gemaakt voor een hypnotherapeutische sessie. Hierna worden zelfhypnose oefeningen meegegeven via een digitaal platform. Op die manier kan thuis het proces versterkt en verdiept worden als het gaat om ontspanning en verbetering van de gewenste resultaten.

Minerva Counseling & Coaching past hypnotherapeutische interventies toe indien dit behulpzaam kan zijn bij het oplossen van angst, stress of problemen met zelfbeeld, zelfvertrouwen, assertiviteit, slapeloosheid of oude pijnlijke ervaringen uit het verleden. Na de intake wordt samen met de cliënt gekeken of hypnotherapie een methode kan zijn die geschikt is voor de behandeling van de klachten. 

Wil je meer informatie of een afspraak maken, neem dan gerust contact op.