Out of the Box denk sessies

Soms loop je vast in je denken en blijf je maar malen in je hoofd en kom je er niet uit. Het is dan belangrijk dat je op een andere manier gaat leren kijken naar een situatie. Dat je niet blijft malen in je hoofd met dezelfde vragen en antwoorden maar dat er andere vragen gesteld worden aan je onbewuste. Een techniek uit de cognitieve gedragstherapie is experimenteren met andere gedachten door vragen te stellen over het probleem of de moeilijke situatie. Door vragen te stellen, het vanuit een ander perspectief te bekijken kom je op andere denkwijzen. Het zogenaamde out of the box denken stimuleert het creatief denkvermogen op met nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

Doel en Resultaat
Cursisten leren hoe je andere gedachten kan genereren waardoor je andere inzichten krijgt bij bestaande problemen of probleemsituaties. Je krijgt een andere kijk op een moeilijke situatie doordat je blikveld wordt verruimd en je onbewuste wordt aangesproken door de vraagstellingen en stellingnames. Er ontstaat meer inzicht in de onbewuste factoren die mee kunnen spelen en er worden meerdere oplossingen zichtbaar.

Deze workshop kan worden ingezet als hulpmiddel bij brainstormsessies, casusbesprekingen, intervisie bijeenkomsten of andere groeps- of teamactiviteiten waarbij een team of groep samenwerken om tot oplossingen van bestaande problemen te komen. Het is inzichtgevend, bewustmaken en inspiratief. 
 
Inhoud van de workshop
Uitleg en theorie over out of the box denken.
Inbrengen casus of probleemstelling van een individu of de groep
Uitwerken middels anders denken van de probleemstelling(en)
Conclusies en Evaluatie

Info
Duur 1 tot 3 uur 
Groepsgrootte: 10 tot 20 personen (1 tot 2 trainers)
Op locatie of incompany