Op woensdagavond 10 november jl. heeft mijn beroepsvereniging NFG, van de zorgverzekeraar het Zilveren Kruis een mail ontvangen dat wij psychosociaal therapeuten als beroepsorganisatie erkend blijven in 2022. Dát is mooi nieuws. Maar in diezelfde mail stond ook de volgende mededeling;
 
Vergoeding van psychosociale zorg voor kinderen tot 18 jaar
Psychosociale zorg voor kinderen tot 18 jaar hoort in beginsel vergoed te worden vanuit de Jeugdwet. Om deze reden en om de integraliteit van deze zorg aan kinderen uit de Jeugdwet te bevorderen, vergoeden wij dit per 1-1-2022 niet meer binnen de alternatieve en complementaire zorg.
 
======
 
Ik ben onaangenaam verrast door dit bericht. Er is een flink tekort bij de gemeenten op het jeugdzorgbudget en deze maatregel van Zilveren Kruis zal voor verslechtering zorgen. Dit is dus een maatregel die niet in het belang is van de psychosociale zorg aan kinderen/jeugdigen. Hierover zal het NFG samen met andere psychosociale beroepsorganisaties, de politiek gaan benaderen.
 
Het is echter erg kort dag om e.e.a. nog voor 1 januari a.s. voor elkaar te krijgen. Dus er is geen garantie dat dit gaat lukken. Mocht je als 16 of 17 jarige cliënt van mij bij het Zilveren Kruis zitten, overweeg dan om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. 

Op dit moment zijn er geen signalen dat andere zorgverzekeraars per 1-1-2022 ditzelfde beleid zullen volgen. De komende weken zal hierover meer duidelijkheid ontstaan.

Zodra ik meer weet over de vergoedingen van mijn consulten voor 2022 zal ik iedereen hierover informeren.