Of je nou spreekt over fysiek geweld met slaan, schoppen of knijpen of je spreekt van emotionele verwaarlozing tot verbaal geweld zoals schreeuwen, schelden, intimideren of bedreigen van kinderen, kindermishandeling is beschadigend voor de hersenen en de gevolgen hiervan echoën vaak nog lang na in iemands leven.

Gevolgen van jeugdtrauma voor volwassenen

In mijn praktijk kom ik met regelmaat de gevolgen van jeugdtrauma en kindermishandeling tegen tijdens consulten. Zowel in de relatietherapie als in de individuele gesprekken komt het naar voren. Soms rechtstreeks via iemands verhaal. Er wordt in de relatietherapie altijd aandacht besteed aan hoe je bent opgegroeid en opgevoed. Dit heeft immers bepaald hoe je bent grootgebracht en welke denkbeelden, normen en waarden je hebt meegekregen vanuit je jeugd. Welke overtuigingen heb jij je eigen gemaakt? Dit kunnen overtuigingen zijn als 'dat wil ik nooit meer' maar ook en vaak onbewuster zijn het overtuigingen die je overneemt van je ouders of ouderlijk huis omdat je nou eenmaal 'niet beter weet' als dat het 'normaal' is. En wat vaker voorkomt, je wilt het wel anders doen maar je weet niet hoe? Je hebt nooit een ander goed voorbeeld gehad hoe het dan anders kan.

Schade in de hersenen bij kindermishandeling
Helaas is het niet alleen een kwestie van; wat heb ik geleerd en wil ik nu anders leren doen. In therapie werken we aan het veranderen van denkpatronen. Bijvoorbeeld door eerst inzicht te krijgen in hoe de patronen nu zijn en waar de 'kink' in de kabel zit maar ook door bewust andere gedachten in te gaan zetten op die momenten die cruciaal zijn voor een ander denkpatroon. In de hersenen zijn denkpatronen vaak diep uitgesleten paden (of eigenlijk moet ik zeggen 'verbindingen' van neurocellen). Om die paden 'om te leggen' naar een ander nieuw pad en er een nieuwe snelweg van te maken, is heel wat oefening en denkkracht nodig. Dit vraagt van de persoon in kwestie een heel nieuw leerproces en motivatie. Want zoals met elk leerproces kost het moeite en energie. Je krijgt het niet zomaar cadeau. Dat maakt therapie dan ook vaak hard werken! Maar gelukkig kennen de hersenen zoiets als neuroplasticiteit en kan je hersenen helpen met veranderen door anders te leren denken maar ook door technieken als EMDR en ontspannings- en ademhalingsoefeningen.

Verwerken van jeugdtrauma
Het goede nieuws is dat je het dus wel degelijk kan veranderen! Je kan er zelf iets aan doen. Het ligt in jouw eigen macht en kracht om je doen en laten, te veranderen en de schadelijke patronen uit je jeugd om te zetten naar meer helpende patronen. En uiteindelijk verander je daarmee ook gedrag. Eerst het denken, dan het voelen en dan het gedrag. Dit laatste is het sluitstuk en vandaar dat psychische arbeid altijd pas later zichtbaar wordt voor anderen terwijl er van binnen voor de persoon zelf, al een hoop veranderd is. Ik noem het altijd het 'updaten van de basissoftware' van de hersenen. Je "Windows" programma zeg maar, van Windows 98 naar een systeem wat meer van deze tijd is. 

Wil je er meer van weten over hoe kindermishandeling en jeugdtrauma in de hersenen ingrijpt? Onderstaande uitleg geeft veel inzicht.

Neem voor meer informatie of een afspraak contact met mij op.

 

0
0
0
s2sdefault