Je kent ze vast wel deze patronen. Je hebt ruzie met je partner of met je moeder, collega of kind en je belandt al snel in de drama driehoek. We hebben allemaal zo onze eigen drama's die we regelmatig met anderen uitspelen. Het zijn interactie en gedragspatronen die zich telkens lijken te herhalen zonder dat er verandering komt. 

Van destructief naar constructief denken en gedrag

De verandering die we willen zien vraagt om ander gedrag en ander gedrag vraagt om nieuwe inzichten en een andere manier van denken. Zo lang we ons onbewust zijn van de steeds weer herhalende gedragspatronen, blijven we ze herhalen omdat we niet weten wat we doen, hoe we het doen en hoe we daarmee telkens weer in hetzelfde kringetje rond blijven draaien. 

De Dramadriehoek kent ook een Winnaarsdriehoek
Als je van inzicht weet te veranderen en er met een andere mindset en gedachten in stapt dan kan je wel degelijk het interactie patroon veranderen. Het verandert de manier waarop je tegen de situatie aankijkt (ja heus.. je kan daar anders over gaan denken) en daarmee doorbreek je oude destructieve gedragspatronen en kan je nieuwe meer constructieve gedragspatronen aan leren. Dat start met het denken. 

Systemisch werken
Deze verandering is een zogenaamde systeemverandering. Immers heb je meerdere personen nodig om de interactie te doorbreken. Als een persoon zijn denken en gedrag gaat veranderen dan zal dit zijn impact hebben op de andere persoon of personen die bij de gedragspatronen betrokken zijn. Dit kan zijn binnen een gezin, familie of partnerrelatie maar ook op de werkvloer kennen we dit soort interacties en systemen. Wil je een blijvende verandering in zetten dan vergt dat gesprekken en oefening in de praktijksituatie. Counseling en coaching kan hierin helpend zijn om de patronen helder te krijgen en de gewenste verandering te bewerkstelligen. Bel voor een afspraak 06-81354307

Wil je ook hulp voor je probleem of moeilijkheden? Neem contact met mij op voor meer informatie of een afspraak.