Human Capital noemen ze het. Het kapitaal van mensen wat een bedrijf of organisatie in dienst heeft. Daar kan je maar beter zuinig op zijn, zou je zo denken... maar dat is vaak niet het geval. Vanuit mijn praktijk als counselor en coach heb ik hier hét recept om je medewerkers overspannen te krijgen of zelfs erger, een flinke burn-out te laten ontwikkelen.

Loyale sterke medewerkers gaan het eerst

Het grootste misverstand bij overspannenheid en burn-out is dat men denkt dat het "zwakke" mensen treft. Dit is echter niet waar. De zogenoemde zwakke mensen zijn vaak de mensen die achterover gaan hangen of die het allemaal niet zoveel uitmaakt omdat ze allang zijn afgehaakt of het allemaal niet zo belangrijk vinden. Degenen die overspannen raken of de burn-out krijgen zijn juist de sterkere en meest loyale mensen. De mensen die maar door blijven gaan daar waar een ander allang afgehaakt was. Waar een ander allang gezegd had dat het zo het niet verder kon. Het zijn mensen die hart hebben voor de zaak en die keihard werken maar die op den duur niet meer alle ballen in de lucht kunnen houden. Die roofbouw plegen op zichzelf om maar door te blijven gaan, om maar vol te houden. Die nou juist nooit "nee" zeiden of aangaven dat het een beetje teveel werd. Het zijn mensen die vaak perfectionistisch zijn, die vinden dat ze zo goed mogelijk werk af moeten leveren ook al zijn de omstandigheden eigenlijk verre van ideaal. 

Welke omstandigheden zijn het dan die maken dat mensen overspannen raken? Hieronder zal ik een opsomming geven:

 • Veel complexe taken geven die én snel én nauwkeurig moeten worden afgewerkt. Dit kost bergen energie.
 • Hoge tijdsdruk en een hoog werktempo verlangen zodat iemand continu op maximale capaciteit moet werken
 • Iemand voortdurend ingewikkelde beslissingen laten nemen zonder veel pauzes te geven
 • Hoge verantwoordelijkheid en hoog afbreukrisico in de taken inbouwen
 • Onvolledige informatie over de taken en onduidelijke taakomschrijving geven
 • Functie zonder duidelijke functie omschrijving en zonder duidelijke verwachtingen geven
 • Conflicten op de werkvloer over hoe het werk gedaan moet worden en wie waar voor verantwoordelijk is
 • Onduidelijke bevoegdheden bij de medewerkers
 • Weinig informatie geven over wat er op het werk gebeurt
 • Onderbelasting door veel routine of monotoon werk waar je niet of nauwelijks over hoeft na te denken
 • Talentvolle mensen, simpel en te gemakkelijk werk geven zodat ze uitgeblust raken
 • Werk geven zonder groei en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Geen uitzicht geven op promotie of verbeteringen in de functie of werkomstandigheden
 • Werknemer voortdurend vertellen wanneer wat gedaan moet worden zonder eigen inbreng hierin te geven
 • Werk waarbij er sprake is van veel menselijk lijden, agressie of heftige gebeurtenissen
 • Eenzame arbeidsplaatsen zonder veel menselijk contact
 • Veel achtergrondgeluiden of achtergrondruis bij auditieve taken
 • Veel visuele informatie voortdurend geven bij werk wat concentratie vereist
 • Werk samen met anderen moeten doen, zonder afstemmingsmogelijkheden
 • Werkprocessen die niet goed op elkaar zijn afgestemd of die niet aansluiten op elkaar
 • Werk waarbij je geen ondersteuning kan krijgen als het nodig is
 • Werk waarvan niemand eigenlijk precies weet hoe het nou moet en je het zelf maar uit moet zoeken
 • Geen regelmatig en goed functionerend werkoverleg houden
 • Alleen medewerkers vertellen wanneer ze iets fout doen en verder geen waardering of complimenten geven
 • Geen veilige omgeving bieden voor feedback, klachten of vertrouwensproblemen
 • Mensen niet goed inwerken en zo snel mogelijk alleen laten functioneren 
 • Te moeilijk werk geven zonder back up
 • Mensen afwijzen op sollicitaties binnen het bedrijf zonder opgaaf van duidelijke redenen
 • Langdurige onzekerheid over aanstelling of functiebehoud
 • Langdurige onzekerheid over reorganisatie, fusie of overname
 • Veelvuldig optredende veranderingen binnen het bedrijf of de organisatie
 • Een afrekencultuur 

Werkgerelateerd of privé problemen?
Je begrijpt dat deze lijst nog veel meer items kan bevatten maar dit zijn zo'n beetje de meest voorkomende redenen waarom mensen op den duur overspannen raken of met een burn-out thuis komen te zitten. Deze redenen zijn allemaal werk gerelateerd maar vaak zie ik in de praktijk een combinatie met privé problemen. Heel vaak kunnen mensen de onzekerheid of de moeilijkheden op het werk nog wel aan, zolang er elders in hun leven maar niets ernstigs of moeilijks gebeurt. Echter als er in het privéleven dan wel iets gebeurt, zoals een overlijden of een ziekte of problemen met een kind, de relatie of een ouder, dan zie je vaak dat ze het allemaal niet meer aan kunnen. Heel vaak hebben mensen het dan ook niet eens door dat ze op het werk in een (te) hoge versnelling leven. Soms biedt het werk nou juist ook vaak een uitvlucht uit een vervelende privé situatie. Echter als het dan op het werk steeds zwaarder wordt dan krijg je langs twee kanten problemen en op den duur red je het dan niet meer.

Stressmeting en stresssignalen
Als ik mensen voor counseling binnen krijg met stress gerelateerde problemen begin ik eerst eens met een inventarisatie te maken van de situatie zoals die op dat moment is. Het is belangrijk om de stressbronnen in kaart te krijgen en te identificeren om tot een gedegen psychosociale behandeling te kunnen komen. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Alleen werkproblemen aan pakken of alleen privé problemen aanpakken, zal immers slechts de helft van de stressveroorzakers elimineren. Een holistische aanpak is de meest efficiënste anders zit iemand binnen afzienbare tijd weer in de lappenmand. Kent iemand zijn of haar stresssignalen? Waar komen ze vandaan? En hoe kan je voorkomen dat men weer de eigen valkuilen instapt? Dit is stap 1. Daarna volgt het begeleiden naar herstel en re-integratie op de werkvloer. Dat heeft vaak ook nog wel wat voeten in de aarde. Terugkeren op de oude functie? Bedrijfsveranderingen? Ondertussen is er van alles doorgegaan of verandert terwijl de medewerker ziek was. Ook dat kan weer stress opleveren en vraagt een goede begeleiding en afstemming.

Counseling en Coaching bij stress problemen en voor een gezond werkklimaat
Counseling is helpend bij overspannenheid en burn-out. Het leert iemand zich bewust worden van de stresssignalen en stressveroorzakers. Het helpt met herstel en begeleidt naar een gezondere manier van in het leven staan zodat terugvallen worden voorkomen. Ook kan ik op de werkplek of in een bedrijf of organisatie komen kijken naar de risico factoren voor overspannenheid of burn-out. In overleg met bedrijfsarts of leidinggevende kan dan gekeken worden naar verbeteringen voor een gezonder werkklimaat. Bel voor een afspraak 06-81354307 of mail voor meer informatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault