Minerva Counseling & Relatietherapie
Jolande Rommens - Musquetier

Tarieven

per 1 februari 2023

Individuele therapie

95 euro (BTW vrijgesteld)

1 uur

Relatietherapie / Gezinstherapie

125 euro (BTW vrijgesteld)

1 uur

Coaching

150 euro incl BTW

1 uur

Kort telefonisch consult

50 euro (BTW vrijgesteld)

max 30 minuten

No show/annulering binnen 48 uur

55 euro incl. BTW


Training of Workshop

Op aanvraagNa het consult dient te worden afgerekend, bij voorkeur via de pinautomaat. Cash geld mag ook maar dan graag gepast omdat er niet altijd wisselgeld voorhanden is. Online consulten dienen z.s.m. betaald te worden via de betaallink. 

Vergoeding van het consult

Mijn individuele consulten komen in aanmerking voor deelvergoedingen bij diverse aanvullende zorgpolissen.. Je kan dit navragen bij je zorgverzekeraar of kijk in dit overzicht van mijn vakgroep de NFG. Relatietherapie wordt in de aanvullende polis alleen bij het CZ vergoed.


Soms willen werkgevers i.v.m. preventie of re-integratie de consulten (voor een deel) vergoeden. Immers hebben zij er baat bij dat personeel mentaal gezond is of sneller beter wordt tijdens verzuim.Algemene Voorwaarden 

Openingstijden
Minerva Counseling & Relatietherapie Breda werkt op afspraak en is geopend van maandag, dinsdag, donderdag van 9 uur 's morgens tot 's avonds 21..30 uur en vrijdag van 9 tot 16.30 uur.

Facturen en Betalingen
U dient na het consult af te rekenen, bij voorkeur middels een pintransactie. Er is een pinapparaat aanwezig in de praktijk. De factuur wordt achteraf aan u verstrekt via het e-health portal. Indien u contant wenst te betalen dan is gepaste betaling nodig omdat er niet altijd wisselgeld in de praktijk aanwezig is. De facturatie is inclusief btw (indien van toepassing). Prijzen worden op de website incl. of excl. BTW vermeld. 

Bij facturatie van gesprekken wordt per kwartier afgerond. Bij diensten waarbij vooraf kosten gemaakt worden door Minerva Counseling & Relatietherapie Breda zal vooruitbetaling worden gevraagd. Bij niet betalen van de consulten wordt de behandeling gestaakt.


Annuleringsvoorwaarden

Een gespreksafspraak kan tot 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Binnen 48 uur annuleren van een afspraak, brengt annuleringskosten met zich mee. Er worden dan 55 euro in rekening gebracht. Trainingen, gastlessen of workshops kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 14 dagen voor de training of workshop. Hierna zullen de kosten en een annuleringstarief in rekening worden gebracht.

Privacy en kwaliteitsnormen
Minerva Counseling & Relatietherapie Breda houdt zich aan de beroepscode van coaches en counselors in Nederland zoals deze is vastgesteld door het NFG en de RBCZ alwaar zij als registertherapeut is ingeschreven. Er wordt gewerkt conform de vereisten zoals gesteld bij de bovengenoemde beroepsverenigingen. Ik ben CPION SNRO Opgeleid. Tevens houdt Minerva Counseling & Relatietherapie Breda zich aan de vereisten zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG).

Registratie van persoonsgegevens
Minerva Counseling & Relatietherapie Breda registreert de persoonsgegevens van haar cliënten die van belang zijn voor een deugdelijke bedrijfsvoering en ten behoeve van de dienstverlening van Minerva Counseling & Relatietherapie Breda. De gegevens worden verwerkt en bewaard zoals is bepaald in de AVG. Persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard in een AVG goedgekeurde E-Health portal.

Als cliënt kan je inloggen in de portal en heb je toegang tot je eigen gegevens middels een wachtwoord en code (twee weg authenticatie). Je kan ten alle tijden verzoeken om jouw gegevens te verwijderen uit de portal. Dit heeft dan tot consequentie dat je digitaal dossier niet meer beschikbaar zal zijn en wordt vernietigd. De wettelijke bewaartermijn komt hiermee te vervallen.

Geheimhouding en Vertrouwelijkheid
Minerva Counseling & Relatietherapie Breda vindt vertrouwelijkheid en het medisch beroepsgeheim belangrijk. De gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar of door verplichtingen bij de wet bepaald. Zorgverzekeraars, familieleden of werkgevers krijgen geen informatie over de inhoud van gesprekken of de behandeling zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Digitale Dossiervorming
Er wordt van elke cliënt een digitaal dossier aangelegd voor een goed verloop van de dienstverlening. Het gaat hier om persoonsgegevens en gespreksgegevens en gegevens m.b.t. de behandeling die vastgelegd worden t,b.v. begeleiding en de diensten die Minerva Counseling & Relatietherapie Breda biedt. Een dossier wordt conform de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen bewaard en daarna vernietigd. U kunt schriftelijk verzoeken om een eigen dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt, hiermee vervalt de wettelijke bewaarverplichting. Er is geen papieren dossier.

Recht op inzage, communicatie en verbetering van het cliëntdossier
Een digitaal dossier kan altijd worden ingezien door de cliënt. U heeft recht op wijziging van persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn. U heeft als cliënt van Minerva Counseling & Relatietherapie Breda ten alle tijden toegang tot uw eigen cliëntdossier via een E-Health Portal indien u in behandeling bent vanaf mei 2017. U vindt hier de gespreksverslagen en uitwerkingen van de therapie terug. Tevens heeft u de mogelijkheid om in uw cliëntdossier uw oefeningen uit te werken en informatie toe te voegen  aan uw dossier of de dialoog met de behandelaar aan te gaan. Het digitaal dossier is 24/7 via een eigen inlogcode beschikbaar.

Klachten en Geschillen
Indien u het ergens niet mee eens bent of u heeft er een klacht over dan kunt u deze klacht schriftelijk indienen via het contactformulier van deze site. Uw klacht zal dan z.s.m. in behandeling worden genomen waarna er met u contact wordt opgenomen om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Minerva Counseling & Relatietherapie Breda onderwerpt zich aan het klacht en tuchtrecht van de beroepsverenigingen waarbij zij is aangesloten. In het kader van de Wzzgk is Minerva Counseling & Relatietherapie Breda aangesloten via de beroepsvereniging van het NFG bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

Vervanging
Minerva Counseling & Relatietherapie Breda heeft in geval van nood, vervanging geregeld met een collega counselor Edo Mathijssen te Rijsbergen. In geval van dringende overname zal hij beschikbaar zijn als waarnemer cq vervanger.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn